Kulupõletamine on praegu üle Eesti rangelt keelatud. Keelust üleastujaid ootab kuni 18 000 krooni suurune rahatrahv, samuti tuleb neil hüvitada põlengust tekitatud keskkonnakahju.

Küttekoldevälist lõket tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga oma krundi piires, ohutus kauguses metsast ja hoonetest. Lõke tuleb teha mittepõlevale pinnasele, läheduses peavad olema esmased tulekustutusvahendid ning seda ei tohi jätta hetkekski järelevalveta.

Eile kell 13.13 teatati häirekeskusele kulupõlengust Läänemaal Lihula vallas Seira külas. Põles kulu ühe hektari ulatuses. Tuld oli võtnud ka kõrval oleva kuivati katus. Tulekollete kustutamiseks avati katust erinevatest kohtadest viie ruutmeetri ulatuses.

Kell 18.22 teatati häirekesksusele kulupõlengust Viljandis Tähe tänaval. Tuli oli alguse saanud kinniselt territooriumilt ning levis naaberkrundile, kus süttis katusealune, milles hoiti puitmaterjali. Kulu põles kahe hektari ulatuses.

Möödunud nädalavahetusel põles Narva lähistel kulu 45 ha ulatuses. Tapa vallas Lehtse külas hävis kulupõlengu tagajärjel kuur ning ohtu sattus ka läheduses asuv elumaja.

Kulupõletamise keelust ülesastumise ja tuleohutusnõuete täitmise kontrollimiseks teostasid Ida-Eesti päästekeskuse menetlusbüroo inspektorid läinud reedel reidi Lääne-Virumaal Rakvere linnas, Rakvere vallas, Kadrina vallas ja Tapa linnas. Ilm.ee andmetel oli tuule kiirus kontrollimise ajal 8-13 m/s, mis tähendab, et lõket ei oleks tohtinud sel päeval üldse kusagil süüdata.

Kontrollimise käigus avastati kolm tuleohutusnõuetele mittevastavat lõket - kaks Rakvere linnas ja üks Tapa linnas. Tuleohutusnõuete rikkumiste menetlemiseks algatati kolm väärteomenetlust.

Peamine rikkumine oli liiga tugeva tuulega lõkke tegemine. Kahe lõkke juures puudusid ka esmased tulekustutusvahendid ning järelevalve.

Tänavu on päästekeskuse inspektorid hoolimatute lõkketegijate suhtes algatanud veel kaks väärteomenetlust: Vinni vallas ja Kohtla-Järve linnas. Mõlemal juhul oli lõke tehtud hoonele liiga lähedale.

Sarnaseid reide on plaanis korraldada ka edaspidi.