Natsionaalsotsialismi ideede propageerimisega seotud ürituste algatajaks on kaitsepolitsei andmetel juba aastaid olnud soomlane Risto Mikael Teinonen.

Siinsetel paremäärmuslastel on kontaktid välisriikide mõttekaaslastega, sealhulgas ka näiteks Rootsi kõige vägivaldsema neonatsliku organisatsiooniga.

Selliste kontaktide peamiseks arendajaks on Pärnus elav aktiivne paremäärmuslne Kaido Nõmmik, kelle kutsel viibisid eelmisel aastal Eestis 24 Rootsi kõige vägivaldsema neonatsliku organisantsiooni Swedish Resistance Movement (SRM) liikmed.