Nimelt on kahel lehel lisatud tulevikunägemus pooles osas identselt sarnane Nõmme noortemaja kodulehelt leitavate kirjadega, kirjutab Eesti Päevaleht.

See osa on ka Melehhova tekstis ainus, kus ei puudu prouale iseloomulikke kirjavigu. Üheks omapäraseimaks näiteks võib tuua CV-s leiduva rea: „Tallinna linna valitsuse proekti juht. Teema: Koostamine ja labiviimine integratsiooni kultuuri üritused lasteajadest ja koolidest Lasnamäe osa linnas.”

Melehhova tulevikunägemus seisnes aabitsatõdede kordamises, nagu turvaline ja õppijasõbralik keskkond, sallivus ja lugupidamine, integratsioon. Samal ajal puudus seal igasugune täpsem kirjeldus, kuidas seda ellu viia. Ometi nimetas komisjoni seitsmest liikmest neli Keskerakonda astunud Melehhovat tugevaimaks kandidaadiks. Seejärel kuulutati Melehhova CV ja tulevikunägemus asutusesiseseks kasutamiseks.

Noortemaja töötajad kinnitasid, et kavatsevad Melehhova ametisse nimetamise vaidlustada, esialgsete plaanide kohaselt peaks Melehhova uude ametisse asuma 20. aprillil.

CV järgi otsustades tabas pikalt õpetajana töötanud Melehhovat 2000. aastatel täielik õpipalavik. Nii suutis ta aastatel 2002–2004 omandada Moskva riiklikus sotsiaalinstituudis doktorikraadi, olles samal ajal Haabersti vene gümnaasiumi direktor. Melehhova omandas CV kohaselt doktorikraadi magistrikraadi omamata. Peale selle läbis ta aastatel 2002–2004 kursuseid Tallinna pedagoogilises ülikoolis, õppekeskuses Intellekt, ATP Koolituses ja Anteki koolituskeskuses.