„Teed on lörtsised ja läbipääsmatud,” võttis mupo juhataja olukorra kokku, kirjutab Eesti Päevaleht. „Meie käisime sündmuskohtadel ja tegime seal vaatlusi, et selgitada välja, kas rikkumised on aset leidnud ning kas väärteomenetluse algatamiseks on väärteokoosseis olemas.”

Kaimo Järviku hinnangul lörtsisaju tagajärjed munitsipaalpolitsei igapäevast töömahtu siiski ei suurendanud, samuti ei algatatud ühtegi menetlust.

Kommunaalamet pealinna teede hetkeseisukorra ja lörtsisaju tagajärgede likvideerimise kohta eile Eesti Päevalehele konkreetseid vastuseid ei andnud.

„Lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministri mää­rusest, peavad kevadised hooldustööd, mis hõlmavad endas liikluskorraldusvahendite korrastust, teerajatiste puhastamist ning talihoolduse käigus libedustõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu, olema lõ­petatud 15. maiks,” teatas kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg ja kinnitas, et selle ajani teevad hooldusfirmad lume- ja libedustõrjet.

Sulg lisas, et koristustööd al­gavad ilmaolude paranedes. „Miinustemperatuuridel pole koristustööd võimalikud, sest tänava rentsel peab olema sulanud, et koristustöid saaks teostada äärekivist äärekivini.”

Sule sõnul on puhastusfirmad päevasel ajal plusstemperatuuride korral teinud koristustöid suurematel magistraal­tä­navatel: Pärnu, Narva ja Paldiski maanteel, Endla ja Sõle tänaval, Sõpruse ja Vabaduse puiesteel, Peterburi, Mustakivi ja Laagna teel.

Tänavatest ja maanteedest enam said üleeilse lörtsisaju tõt­tu kannatada pealinna pargid ja haljasalad. Näiteks polnud kesklinna südames asuvast Hirvepargist veel eile kuiva jalaga võimalik läbi pääseda.

Kesklinna linnaosa vanema ase­täitja Kaia Sarnet möönis, et parkidesse pole projekteeritud kanalisatsiooni, sest suvehoo­ajal vajavad vihmavett taimed ja puud.

„Hirvepargis on samas ka suveperioodil vahel liigniiske ja seetõttu on sinna projekteeritud drenaaž, mis on paraku osaliselt välja ehitamata,” nentis Sarnet.

Sarnet lisas, et parkide teed on tuhakattega ning seetõttu on prae­gusel ajal paratamatu, et kui­va jalaga on neid raske läbida. „Nii pargi hooldajatel kui ka ka­su­ta­ja­tel tuleb seetõttu arvesta­da il­mastikust tulenevaid prob­leeme.”