Washington oli töötute toetuseks eraldanud Texasele oma föderaaslest majanduse stimuleerimisplaanist 555 miljonit dollarit (ligi 6,8 miljardit krooni), vahendab infoagentuur Associated Press.

Kokku on Texase vajadusteks katmiseks plaani kohaselt eraldatud umbes 17 miljardit dollarit ning suurema osa sellest on Obama majanduspoliitika suur kriitik Perry nõustunud ka vastu võtma.

Kuberner ka selgitas ajakirjanikele miks ta ei saa võtta Washingtonilt vastu raha töötute abistamiseks – föderaalplaan sisaldab endast nõudmist muuta töötuks olemise mõistet ning see tooks endaga kaasa maksukoormuse suurenemise, mis jääks osariigi tööandjate õlule.

„Nendel rasketel aegadel teevad Texase tööandjad pretsedendituid pingutusi, et lükata turule oma toodangut, maksta palku ja luua töökohti. Kõige vähem on praegu vaja, et valitsus koormaks neid veelgi suuremate maksude ja kohustustega,“ ütles Perry, kes vahetas 2000. aastal kuberneri kohal välja Washingtoni presidendiks siirdunud George W. Bushi.