Vene ajaleht Argumentõ Nedeli kirjutab viitega allikale Venemaa armee peastaabis, et Korabelnikov pole veel ametist lahkunud, sest „Valentin Valdimirovitši asetäitjad on keeldunud tema ametikohta endale võtmast“. Korabelnikovi errumineku soovi põhjuseks võib olla tema ametkonna jõu ja suuruse kärpimine.

Ametlikult pealuurevalitsuse (GRU - Glavnoje Razvedõvateljnoje Upravlenije) struktuure ootavad ees märkimisväärsed koondamised, lisaks Berdskis asuvale 67. spetsnazi (eriväed) brigaadile on kaitseministeeriumil kavas likvideerida ka teisi üksusi.

Väljaanne märgib, et reformimise käigus lõpetab sõjaväeluure faktiliselt eksisteerimise kui föderaalse tähtsusega struktuur, kuna selle töötajad allutatakse ümber vastavate sõjaväeringkondade ülematele.

Lisaks teatas peastaabi allikas, et sõjaväeluure kaotatavate erivägede sekka võib sattuda ka Asbestis asuv 12. brigaad ja Samaara 3. brigaad. Väidetavalt on nendes ringkondades sellest kuluaarides räägitud juba ligi aasta.

Info Berdskis asuva 67. brigaadi laialisaatmise kohta lekkis meediasse selle aasta algul. Veebruari lõpus kinnitas seda ka Siberi sõjaväeringkonna ülem kindralpolkovnik Aleksandr Postnikov. Üllatuslikult astusid sõjaväeosa kaitseks välja nii kohalikud elanikud, linnanõukogu kui ka mõned riigiduuma saadikud.

Protestijatega ühines ka Venemaa kommunistide juhtkond ning KPRF fraktsiooni esimees Gennadi Zjuganov saatis president Dmitri Medvedevile protestikirja, kus ta viitas „järjekordse, enim hävitusliku sõjaväge reformiva avantüristlikule iseloomule“ ja palus astuda samme vältimaks „katastroofilisi tagajärgi“.