Liikumise loojateks olid Allan Alaküla, Peeter Ernits, Andres Kollist, Cilja Laud, Toomas Lepp, Peeter Rebane, Mailis Repš, Rein Ruutsoo, Edgar Savisaar, Ain Seppik, Ester Šank ja Rein Veidemann.

Vaba Ühiskonna Liikumise loojad kirjutasid ühiselt alla ka avaldusele "Vabast ühiskonnast".

"Inimesed Eestis peavad olema kindlad, et meie elu on korraldatud nii nagu demokraatliku riigi tavad ette näevad: oma oponentide või konkurentide vastu süüasjade genereerimine on vastuvõetamatu," võtab uus liikumine kindla seisukoha.

"Mõned kuud tagasi kuulsime ajakirjanduse vahendusel kümnetest nn "korrumpeerunud" ametnikest Tallinna linnavalitsuses. Tänaseks teame, et need "massilised superkorruptandid" maksid oma pisieksimuste eest mõnesajakroonise trahvi ja südikamad neist, kes sellegi otsuse kohtusse edasi kaebasid jäid hoopiski õigeks. Hiljuti kuulsime koolilastest loomakaitseaktivistide ülepingutatud ülekuulamistest ja hirmutamisest. Mitte arvatavaid mõrvareid vaid tõestamata majandussüüga inimesi on demonstratiivselt kodust minema viidud traumeerides sedaviisi nii nende lapsi, lähikondlasi, kui kogu ühiskonda," seisab värskes avalduses.

Avaldus lahkab ka maadevahetuse asja menetlemisega seotud arusaamatusi. "Arreteeriti kõrge riigiametnik ja mõned ärimehed, muudeti poliitiliseks laibaks parlamendierakonna esimees ja minister. Aeg läheb, nn "meediapeks" jätkub, aga otsuseid ikka ei ole."

"Viimaks ongi nii, et lendlause "Kusagil struktuurides on kallutatud jõud" on tegelikult meeleheitlik appikarje ja püüd vähegi tasakaalustatud asjade käsitlemise poole," küsitakse avalduses.

Liikumise algatajad tajuvad, et et isikuvabaduste ring on Eestis ahenemas ja vajab tasakaalustamist. "Kas me oleme kindlad, et Eesti ei ole juba kaldunud kõrvale õigusriigi teest? Kas opositsiooni õigused on siin tagatud? Kas kahtlustuse alla langenud inimesega käitutakse alati nii, et on tagatud tema igakülgsed inimõigused ja ei kahjustata tema võimalusi jätkata normaalselt oma elu ja karjääri? Kas ka nn jõustruktuuride kohta käivad eetikareeglid või piisab siin JOKK-moraalist? Kas Eesti ühiskonnas on ikka seaduse ees kõik võrdsed ja kuidas ühiskond saab osaleda selle võrdsuse või ebavõrdsuse kontrollimisel," küsivad liikumise asutajad.  

Avaldus lõppeb üleskutsega: "Ajendatuna murest Eesti edasise arengu ja meie kõigi võimaluste pärast kindlustada siinmail vabadusi garanteerivat, solidaarsusel põhinevat, teotahtelist, jõukat ning korruptsioonita ühiskonda, algatasime vaba ühiskonna liikumise. Kutsume liikumisega ühinema kõiki eestimaalasi, kelle ideaaliks on just niisugune, tõeliselt vaba ühiskond".