Nogovitsõni sõnul saab selliste sõdade peamisteks ülesandeks vaenlase võtmetähtsusega sõjaliste, tööstuslike ja administratiivsete objektide funktsioneerimise häirimine, samuti rahvastikule ja sõjaväele informatsioonilis-psühholoogilise mõju avaldamine, vahendab infoagentuur RIA Novosti.

Kindralstaabi ülema asetäitja rõhutas, et selliste sõdade pidamiseks ja informatsioonirelvade väljatöötamiseks ei tule palju vahendeid kulutada.

Lisaks märkis kindralpolkovnik majanduse ja ühiskonna sõltuvust kõrgtootlikest arvutisüsteemidest, mis teeb riigi informatsioonilise infrastruktuuri uueks strateegiliseks sihtmärgiks.

Seetõttu on Nogovitsõni arvates hädavajalik ennetava hoiatussüsteemi loomine, mis on võimeline avastama ja eristama häireid infovõrkudes ning vigu programmides.

Kindralpolkovnik Nogovitsõn rõhutas, et informaatiline mõju saab täielikult desorganiseerida riikliku juhtimissüsteemi, seetõttu ei oma riigipiiride kaitsmine enam riikliku julgeoleku tagamisel mingit tähtsust.

Nogovitsõni sõnul kavatseb Vene kindralstaap selleks, et Venemaa oleks valmis taolisi sõdu pidama, töötada välja üleüldise, kõikehaarava strateegia riigi infoalaseks kaitsmiseks.

Samas ta ei täpsustanud, kuidas täpselt kindralstaap hakkab seda strateegiat rakendama ja milliseid kaitsevahendid hakkavad sinna kuuluma.