Hanke kogumaksumuseks on kaks miljonit eurot ehk 31,3 miljonit krooni ning hankeleping sisaldab endas laskemoona, varustust ja koolitust. Hanke eest tasub Eestile maksegraafiku alusel peamiselt 2010. aasta jooksul, teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja.

Esimesed 12 uut haubitsat on juba Eestisse saabunud ning need osalevad ka teisipäeval Eesti vabariigi 91. aastapäeva paraadil Narvas.

122mm haubitsad vahetavad välja omal ajal Soomest abi korras saadud 105mm haubitsad. Uusi haubitsaid hakatakse kasutama suurtükiväelaste rahuaegses väljaõppes ning kahe sõja-aja suurtükiväepataljoni relvastamiseks. Hangitavad haubitsad polnud Soome kaitseväes igapäevases kasutuses, vaid kuulusid sõja-aja reservi ning seetõttu praktiliselt uued.