Tallinna linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti algatatud eelnõu, millega kavatsetakse kaotada praegused linnaosad, on vastuolus nii Tallinna kehtivate arengudokumentide, Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kui ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse põhimõtete ning demokraatliku valitsemistavaga, seisab ümarlaua pressiteates.

Linnaosade ülesanne demokraatlikus ühiskonnas on elanikulähedane juhtimine ja osalusvõimaluste pakkumine. Elanike probleemid peaks lahendatama nende kodukohas.

Tallinna linnaosad moodustati 1990-ndate alguses pärast pikki diskussioone, kus osalesid nii elanikud, kodanikuühendused kui ka teadlased. Esimesed Tallinna linnaosad, näiteks Haabersti, Pirita ja Nõmme, moodustatigi eeskätt kohalike elanike survel.

Ümarlaud leiab, et riigikogu peab algatama seaduse muudatuse, mille alusel valida linnaosadele volikogud.

Ümarlaud taotleb linnaosa vanema ametikoha depolitiseerimist ja tema ametisse nimetamist linnaosa volikogu poolt.

Ümarlaud kutsub linnaosade likvideerimist algatanud Keskerakonda üles nimetatud haldusreformi eelnõu peatama ning leiab, et Eesti ühiskonnas tuleb algatada laiapõhjaline diskussioon linnaosade ja osavaldade teemal, kaasates nii linnaelanikke, kodanikuühendusi, teadlasi kui ka eksperte.