Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmer märkis, et Keskerakond soovib senised kaheksa Tallinna linnaosa kaotada kiirkorras vaid loetud päevade jooksul.

"Niivõrd oluline otsus eeldab aga põhjalikku rahvaarutelu, mida tänane linnavalitsus iga hinna eest vältida püüab," ütles Holsmer. "Küsimuse püstitusega on teatavasti võimalik manipuleerida ja endale sobivalt seda sõnastada. Ausa vastuse saamiseks tuleks inimestelt küsida: kas toetate linnaosade kaotamist?"

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimehe Matti Tarumi sõnul on linnaosade linnavalitsuse osakondadeks muutmise kõrval taunimisväärne ka Savisaare plaan muuta senised rahva poolt valitud linnaosade halduskogud võimuparteile kuulekaks organiks.

"Halduskogude rolli pisendamise asemel tuleb nende õigusi kohaliku elu kujundamisel hoopis suurendada," sõnas Tarum. "Halduskogu, koosnedes kohalikest elanikest, peaks olema see jõud, mis tõrjub linnaosas kolemajade püstitamist ja parkmetsade lageraiet. Absoluutse võimutäiuse koondamine Vabaduse väljakule toob kaasa selle, et Nõmme, Mustamäe ja Pirita inimeste elukeskkond pole ühtäkki enam elamisväärne."

Tallinna sotsiaaldemokraatide esimees Jaak Juske rõhutas, et linnavolikogu ei tohi Tallinna haldusreformi puudutavaid eelnõusid enne elanikelt arvamuse küsimist ´arutada.

"Olen kindel, et tallinlased ei soovi oma vana ja väärika kodulinna muutmist Keskerakonna osakonnaks," lausus Juske.

Linnaelanike küsitluse läbiviimise korra kohaselt tuleb esitatavad küsimused tegema avalikult teatavaks vähemalt kümme päeva enne küsitluse algust.

Keskerakond soovib linnaosade kaotamist puudutava Tallinna põhimääruse muudatuse vastu võtta juba järgmisel nädalal, linnavolikogu 19. veebruari istungil. Uus haldusjaotus hakkaks kehtima tänavu 1. juulil.

Tänased Tallinna linnaosad moodustati 1993. aastal pärast põhjalikku rahvaarutelu.