Kultuuriminister Laine Jänese sõnul on kahe riigi vahelise silla loojaks just kultuurivaldkond, mis aitab luua soodsa pinnase ka teistele riikidevahelistele tegevusvaldkondadele ja poliitikatele. Eesti-Vene kultuurikoostööprogramm aitab kaasa teatritevaheliste otsekontaktide arendamisele ning osavõtule rahvusvahelistest teatrifestivalidest.

Muusika- ja kontsertorganisatsioonide koostöö seisneb üksikesinejate ja muusikakollektiivide vahetamises ning sidemete tugevdamises loomeliitude vahel. Samuti teevad koostööd Eesti ja Venemaa ooperi- ja balletiteatrid.

Eesti ja Vene muuseumid vahetavad näitusi, ekspositsioone ja samuti tehakse koostööd restaureerimisvaldkonnas. Samuti on plaanis ühistegevused Eesti Rahva Muuseumi, Venemaa Etnograafiamuuseumi ning soome-ugri rahvaste keskmuuseumidega ning aidatakse kaasa vene vanausuliste kultuuri uurimisele.

Koostööprogramm soodustab Eesti ja Vene Föderatsiooni kaasaegse kunsti keskuste koostööd, mille raames vahetatakse ka näitusi.

Raamatukogunduse valdkonnas planeeritakse raamatunäituste vahetust, aidatakse kaasa ühisprojektide läbiviimisele raamatukogunduse ja bibliograafia alal Eesti Rahvusraamatukogu, Venemaa Riikliku Raamatukogu ja Venemaa Rahvusraamatukogu baasil. Lisaks luuakse kontakte kirjandus- ja tõlketegevuse vallas.

Koostööd tehakse filmivaldkonnas ning filmiprojektide osas, samuti Eesti ja Venemaa filmipäevade korraldamises. Soodustatakse riiklike filmiasutuste, samuti Eesti Kinoliidu ja Vene Föderatsiooni Kinoliidu ühistegevusi ning filmitegelaste kutsumist mõlemas riigis toimuvatele rahvusvahelistele filmifestivalidele.

Pooled aitavad kaasa kontaktide ja koostöö arendamisele Eesti ja Venemaa muusika-, kunsti-, teatri-, koreograafia- ja filmiõppeasutuste vahel, soodustavad üliõpilaste ja õppejõudude vahetust.

Möödunud aasta veebruaris allkirjastasid kultuuriminister Laine Jänes ja Vene Föderatsiooni kultuuriminister Aleksander Sokolov Moskvas Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja Vene Föderatsiooni kultuuri- ja massikommunikatsiooni ministeeriumi vahelise kultuuri- ning massikommunikatsiooni alase koostöö kokkuleppe, mis on aluseks Eesti ja Vene kultuurikoostööprogrammile.

Vene Föderatsiooni kultuuriministritest viibis Eestis ametlikul visiidil viimati, 1999. aastal Vladimir Jegorov.