Elanike kaebustest ajendatult käis tervisekaitseinspektsioon eelmise aasta suvel piirkonnas müra taset mõõtmas ja tegi kindlaks, et 16 elamu juures Leete, Auru ja Suitsu tänaval ületatakse sotsiaalministeeriumi sätestatud müra piirnorme, kirjutab Eesti Päevaleht Online.

Inspektorid kirjutasid suve lõpus AS-ile Ühinenud Depood ettekirjutuse, mis seadis kohustuse müra taset vähendada, kuid seni pole ettevõte lillegi liigutanud, põhjustades inimestele endiselt magamata öid ja kadunud närvirakke.

Tervisekaitseinspektsiooni ettekirjutuse kaebas Ühinenud Depood edasi Tallinna halduskohtusse, paludes selle kui õigusvastase tühistada. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata, kuid kohtuotsus pole praegu veel jõustunud, sest ettevõte esitas sellele apellatsioonikaebuse.

Päevalehe ajakirjanikuga vestelnud kohalikud elanikud rääkisid, et peale müra segab nende elukvaliteeti otseselt ka vagunite soojendamise ja remondiga kaasnev ving ja vibratsioon.

Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš selgitas, et pole küll konkreetse juhtumiga kursis, kuid loodetavasti lahendab Euroopa Komisjonile saadetud pealinna mürakaart tulevikus sellised probleemid. „Praegu valmibki müra takistamise arengukava,” ütles ta.

Ühinenud Depoode juht Gunnar Zirk selgitas, et ettevõte ei ole nõus tervisekaitseinspektsiooni ettekirjutustega ja seega ootavad nad praegu kohtu seisukohta.

„Meie teostatud mõõtmistulemuste kohaselt ei ole raudteeveerem kõnealuses piirkonnas peamine müra tekitaja,” rääkis Gunnar Zirk. „Müra tekitavad näiteks ka lennuliinid ja muu transport.”