Peatselt pärast 2005. aasta kohalikke valimisi kehtestas Kohtla-Järve võimuliit saadikutele kord kuus istungitel osalemise eest ühe alampalgaga võrdse tasu. Opositsioonisaadikud protestisid teravalt selle vastu ja kogusid linnaelanikelt ka ligemale pool tuhat allkirja, millega nõuti sellise tasu maksmise lõpetamist, kirjutab Põhjarannik.

"Meie seisukoht on, et saadikutööd tuleb teha ühiskondlikus korras," ütles tookord sotsiaaldemokraadist opositsionäär Eduard Odinets, kelle meelest oli selline tasu ühe istungitunni eest põhjendamatult suur.

Peale Odinetsi teatasid veel neli opositsioonisaadikut - Voldemar Trumm, Sirje Jõemaa, Nikolai Petrovitš ja Erika Kruup -, et ei pea õigeks saadikutasu endale jätta, ja nad kavatsesid selle raha koguda heategevusfondi. Arvestuste kohaselt pidanuks nii kogunema 150 000 krooni aastas. Esimestel kuudel hakkaski raha plaanipäraselt tulema, ent peagi hakkas annnetajaid vähemaks jääma.

Eelmise aasta lõpuks oli fondi kogunenud ligikaudu 100 000 krooni. Raha jagamiseks oli kavas kuulutada välja konkurss. Nüüd oli Odinets sunnitud tõdema, et see ettevõtmine on ebaõnnestunud. Vahepeal Kiviõli linnapeaks saanud rahvaliitlane Voldemar Trumm oli sattunud pistiseafääri ja enne kohtu alla minekut võttis ta enda annetatud summad fondist välja.

Odinetsi sõnul võib fondis olla veel mõnikümmend tuhat krooni, ent ka ta ise on loobunud selle toetamisest. "Üksinda ei ole mul mõtet seda teha," tõdes ta ja lisas, et on saadikutasu kasutanud näiteks meenete ostmiseks Järve gümnaasiumi lõpetajatele.