Kui kohalikud elanikud olid vastu, et metsatükk hoonestatakse, soovitas Parbus neil krunt ära osta. Vaidlusaluse kinnistu suurus on 4,7 hektarit. See tagastati 1999. a õigusjärgsele omanikule, kes selle edasi müüs, kirjutab nädalaleht Den za Dnjom.

Mitu omanikku vahetanud krunt jõudis lõpuks firma CMY kätte. Kuid soov hoonestada mets eramute ja paarismajadega jäi pidama kohalike elanike vastuseisu taha, kel õnnestus sealset metsatukka kaitsta kuni 2007. aastani.

Juunis 2007 leidis aset kohalike elanike kohtumine kinnistut hoonestada sooviva firma CMY esindaja Igor Jakobsoni, linnaosa vanema Tiit Teriku ja abilinnapea Taavi Aasa nõuniku Ivo Parbusega. Kohalikke elanikke esindav Erik Vest väitis nõupidamisel: linn või riik võiks tolle õnnetu kinnistu omanikelt ära osta. Seejärel moodustaks metsatukk osa riikliku kaitse all olevast Kloostrimetsast ja sinna saaks rajada terviserajad.

Linna esindav Ivo Parbus kostis selle peale: “See ala pole kunagi Kloostrimets olnud. Kui elanikud soovivad, et see jääks metsaks, siis on neil võimalus see maatükk ära osta.” Kohalikke elanikke esindava Erik Vesti hinnangul võiks selle kinnistu hind olla umbes 30 miljonit krooni.

Kolm päeva pärast mainitud koosolekut juunis 2007 said tolle vaidlusaluse Randvere tee äärde jääva kinnistu naabrid firmalt CMY tähitud kirja. Selles teatati lakooniliselt, et ilma omaniku loata ei ole kellelgi õigust mainitud kinnistul viibida. Järgnes loetelu võimalikest karistustest, mis selle nõude rikkujat võib ähvardada. Neist kõige karmim: kuni üheaastane vanglakaristus.

Kunagine Pirita linnaosavanem Ülle Rajasalu, kelle linnaosavanemaks olemise ajal mainitud sündmused alguse said, rääkis, et eriti tugev on olnud surve mainitud detailplaneeringu vastuvõtmiseks viimase aasta jooksul. “Kunagise õigusjärgse omanikuga oli juttu vaid paari metsatukas oleva tühja lagendiku hoonestamiseks,” ütles Rajasalu.

Tänaseks altkäemaksu võtmises kahtlustatava Ivo Parbuse endine ülemus, abilinnapea Taavi Aas aga süüdistab Rajasalu silmakirjalikkuses. Aas on meediale läkitatud teates väitnud, et planeeringu eskiisi hääletamisel tänavu mais Pirita halduskogus jäi Rajasalu mitte vastaseks, vaid erapooletuks.

Kurja juureks sai kohalikke elanikke esindava Erik Vesti arvates asjaolu, et Pirita linnaosa üldplaneeringusse kirjutati sisse, et tegemist on perspektiivse eramumaaga. Tagantjärele tark olles võiks väita, et tollase õigusjärgse omaniku järeltulija Imre Annusega oleks võidud sõlmida kirjalik kokkulepe. Et Annus ei pretendeeri mingitele muudele võimalustele kui ainult viiele väikesele majale teatud ruutmeetrite arvuga teatud kohtades.

Siis olnuks kõik korras. Paraku kirjalikku kokkulepet ei sõlmitud. Omanik sai maa tagasi ja piirkonna üldplaneeringusse kirjutati saatuslikud sõnad: perspektiivne elamumaa. Arvestamata jäi asjaolu, et perspektiivse elamumaana võib käsitleda ka kohta, kuhu ehitatakse palju rohkem maju kui mõned väikesed eramajad. Ehk kokku viis eramut ja üheksa paarismaja.

CMY taga seisab jõukas hotelliärimees Igor Jakobson. Millega see lugu lõpeb ja kas detailplaneering ka eskiisist edasi areneb, näitab lähim aasta. Igor Jakobson ei soovinud talle esitatud küsimustele kahjuks vastata.