Ennet ütles, et inimesel võib olla eelsoodumus homoseksuaalsuseks, kuid selle avaldumist võivad mõjutada ümbritsev keskkond, läbielatud kogemused, kasvu- ja kasvatustingimused, hoiakud ja muu, vahendab
.

Enneti sõnul on inimkonnas nii loodud, et kahe inimese vahekorrast saadakse järglasi ja see on oluline. "See, mida kaks inimest n-ö tagakambris toimetavad, on kindlasti nende oma asi, kuid seda ei tohi afišeerida, propageerida ja võimendada."

Enneti sõnul peaks kodu ja koolisüsteem kasvatama poisse isadeks ja tüdrukuid emadeks. "Nii on ühiskond jätkusuutlik. Üksteisemõistminegi on sealjuures vajalik."