Heausklikke testilahendajaid on ajanud ärevaks asjaolu, et mobiiltelefoni numbri abil, mida kasutajatelt tulemuse kuvamiseks nõutakse, seotakse inimene meelelahutuslikku mobiilisisu turustava firmaga NATTA, kirjutab Eesti Päevaleht.

Pärast testi läbimist potsatab mobiili esmalt lakooniline teade, milles selgitatakse, et kasutaja on tellinud GAMES3D teenused, mille eest kasseeritakse igal nädalal sisse 27 krooni. Vastava lepingu saab inimene küll katkestada, saates oma kuludega teenuse lõpetamist nõudva sõnumi, kuid firma reklaamitulv sellega ei lõpe. Seejuures peab klient uusi tooteid tutvustavate sõnumite eest ise neli krooni tasuma. Kõnealune veebisait avati novembri alguses, kuid juba praegu on tarbijakaitseametile NATTA tegevuse kohta kaks kaebust tulnud.

„Sel nädalal alustasime menetlust, selgitamaks välja, kas teenuste pakkumise viis vastab seadustele,” rääkis Päevalehele tarbijakaitseameti pressiesindaja Kadri Kauksi. „Probleem on selles, et NATTA ei viita IQ-testi tegemise ja firmalt teenuste tellimise omavahelisele seosele. Peale selle on teenuse kasutamise tingimused ähmaselt sõnastatud ja lisatud leheküljele liiga väikeses kirjas.”

Veebilehe vasakusse nurka peidetud „Kasutamise tingimuste” lingile klõpsides avaneb info, mis kuidagi intelligentsuse mõõtmisega seotud ei ole, kuid mille avalausena palutakse „enne teenuse kasutamist tingimustega põhjalikult tutvuda”.

Muu hulgas on kirjas nõue, et NATTA mänguklubiga liituja ei tohi olla noorem kui kuusteist aastat, alaealistel peab olema luba arvete tasumiseks. „Selliste tingimuste täitmist ei ole kõnealusel juhul võimalik kontrollida,” nentis Kauksi.

Tarbijakaitseameti hinnangu kohaselt nimetatakse eksitavateks kauplemisvõteteks selliseid, millega tarbijale edastatakse valeinformatsiooni või selgitatakse asju mitmeti mõistetavalt. NATTA tegevust hakkab tarbijakaitseamet intensiivsemalt uurima järgmise nädala alguses.

NATTA Eesti osakonna klienditeenindajad rääkisid, et sellist IQtesti kampaaniat rakendab firma praegu üle Euroopa. Firma juht on keegi Portugali ärimees, kes Eestisse õigupoolest ei satugi.

„Eelmisel nädalal saatsime NATTA juhtkonnale kirja, milles selgitasime, et paljud inimesed on meile helistanud ja pahandanud Euroopa IQ-testi tegemisega kaasnenud lisakohustuste pärast,” rääkis NATTA klienditeenindaja Aurora Aasa.