Nii lõppesidki viiekuise varsa piinad TV3 “Seitsmeste uudiste” silme all. NB! Loos nähtavad kaadrid ei pruugi olla kõigile vastuvõetavad.