Saksamaa kirjastaja Karl-Dietzi väitel on Karl Marxi igihaljad teosed tänu majanduskriisile taas ausse tõusnud ja müüginumbrid tõusnud 300 protsenti, kirjutab Kesknädal.

“Tuleb arvestada, et läbimüüdud „Kapitali“ 1500 eksemplari on Saksamaa kohta väga väike arv. Samas ei ole sellises müügi suurenemises midagi üllatavat,” kommenteeris Vitsur.

“Käimas on ülemaailmne finants- ja majanduskriis ning inimesed püüavad toimuvat lahti mõtestada. On loomulik, et osa inimesi tahab teada, mida arvas asjast kapitalistliku tootmisviisi kõige mõjukam kriitik Karl Marx. Korralikes ülikoolides tunnistatakse ilma igasuguse valehäbita, et kapitalistliku tootmise tsüklilisuse teooria rajas just Marx ja et tema üldseisukohad peavad tänini paika. Paraku on möödunud poolteise sajandi jooksul tsüklite uurimisega jõutud Marxist palju kaugemale,” märkis majandusteadlane.

“Lisaks võib suurenenud huvi Marxi vastu seostada inimeste sooviga teada saada, millist alternatiivi ta kapitalistlikule tootmisviisile nägi. Abi nad kahjuks Marxilt eriti ei leia, sest ka Marx ise ei suutnud selgusele jõuda, milline võiks olla kapitalismi asendav ühiskond. See „Kapitali“ osa jäi tal ju lõpetamata ja on väga raskelt mõistetav, osaliselt vasturääkiv. Mis veel olulisem — maailma areng ei läinud kaugeltki niimoodi, kui Marx ennustas. Ilmselt ei hakka ka pärast praegust kriisi arengud minema Marxi ennustuste kohaselt.

Ometi on lausliberalismi aeg selleks korraks ümber saanud. Nende imerelv „nähtamatu käsi“ ei hoidnud majandusmasinat teel, vaid laskis tal hoopis täiel hool kraavi sõita. Eelseisvatel aastatel hakatakse turge senisest enam reguleerima ja kontrollima. Riigi osa majanduses hakkab kasvama. Juba praegu on enamikes riikides osutunud vajalikuks valitsuse investeeringud mitmesse majandussektorisse.”