Tänasel istungil tutvuti kirjalike materjalidega ja kuulati helisalvestisi. Istung jätkub homme samuti tõendite uurimisega, ütles Harju maakohtu pressiesindaja.

Helisalvestiste hulgas on nii kohtualuste telefonikõnede salvestised kui salvestised nende intervjuudest.

Süüdistusakti kohaselt organiseerisid Öise Vahtkonna liidrid Linter, Reva ja Klenski koos Venemaa noorteorganisatsiooni Naši Eesti liidri Mark Sirõkiga massilisi korratusi, mis toimusid Tallinnas 2007. aasta 26.–28. aprillini. Massiliste korratustega kaasnesid rüüstamised, purustamised, süütamised ning vastuhakud võimuesindajatele.

Paljusid inimesi hõlmava korratuse organiseerimise eest, kui sellega on kaasnenud rüüstamine, purustamine, süütamine või muu selline tegevus, karistatakse süüdimõistmisel ühe- kuni viieaastase vangistusega.

Kaitsepolitsei pidas Reva, Linteri ja Sirõki kinni ööl vastu 27. aprilli 2007. aastal ning mehed võeti vahi alla 28. aprillil. Mark Sirõk vabastati vahi alt 13. juunil, Maksim Reva ja Dmitri Linter 16. novembril. Dimitri Klenski pole seoses massirahutuste organiseerimise kriminaalasjaga vahi all viibinud.