Harju maakohtu pressiesindaja Kristina Otsa sõnul uurib kohus täna esmalt kirjalikke tõendeid, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Seejärel hakatakse vaatama videosalvestusi toimunu kohta,” lisas ta. Otsa sõnul on kohtunik Violetta Kõvask plaaninud kohtuvaidlused detsembriks, kuid kas nii ka läheb, on praegu veel selgusetu.

Harju maakohus on kavandanud novembrisse ja detsembrisse üheksa istungit. Mais toimunud istungitel kuulas kohus tunnistajaid.

Riigiprokurör Triin Bergmann ei soovinud vaidluste ajal protsessi kommenteerida. Küll kinnitas ta, et istungiajad on paigas ja kohtuvaidlused lõpevad detsembri esimese poolega. „Aga millal kohus otsustab, sõltub kohtust. Tõenäoliselt jääb otsus ikka uude aastasse,” ütles Bergmann.

Süüdistusakti kohaselt organiseerisid Öise Vahtkonna liidrid Linter, Reva ja Klenski koos Venemaa noorteorganisatsiooni Naši Eesti-juhi Mark Sirõkiga massilisi korratusi, mis kestsid Tallinnas 2007. aasta 26.–28. aprillini. Rahutustega kaasnesid rüüstamised, purustamised, süütamised ja vastuhakk võimuesindajatele.

Süüdistuse järgi hakkas Reva juba 2006. aasta keskpaigas ning Sirõk sama aasta sügisel õhutama elanike seas valitsusvastaseid protestimeeleolusid ja inimesi riigivõimuvastastele korratustele kihutama. Linter ja Klenski liitusid selle tegevusega 2007. aasta algul.

Karistusseadustiku kohaselt võib süüdimõistmise korral sellise kuriteo eest määrata karistuseks ühe- kuni viieaastase vangistuse. Süüdistatavate kaitsjad on väitnud, et kohtu all on süütud mehed.

Kaitsepolitsei pidas Reva, Linteri ja Sirõki kinni eelmise aasta ööl vastu 27. aprilli ja 28. aprillil võeti nad vahi alla. Mark Sirõk vabastati vahi alt 13. juunil, Maksim Reva ja Dmitri Linter 16. novembril. Dimitri Klens­ki pole massirahutuste organiseerimise kriminaalasja pärast vahi all viibinud.