Kohus tunnistas Sieberki süüdi inimese kehalises väärkohtlemises ja temalt seadusliku aluseta vabaduse võtmises ja mõistis talle liitkaristuseks 1-aastase tähtajalise vangistuse, millest 11 kuud tingimisi 2-aastase katseajaga, teatas Harju maakohus.

Mannineni suhtes kriminaalmenetlus prokuröri taotlusel lõpetati ja talle mõisteti 120 tundi üldkasulikku tööd.

Kaido Sieberk jääb katseajaks kriminaalhooldaja järelevalve alla ja peab osalema kriminaalhooldaja määratud sotsiaalprogrammides.

Valeera Manninen on kohustatud tasuma kriminaalmenetluse kulud ja tegema 120 tundi üldkasulikku tööd 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumise päevast ning jääb samuti kriminaalhooldaja järelevalve alla.

Kaido Sieberki (endise nimega Kaido Reinsoo) süüdistatakse selles, et ta 14. septembril 2007 kell 03.19-03.48 ajal Tallinnas Viru väljakul asuva ööklubi Cafe Amigo vahetuse vanemana turvaruumis koos Skorpion Julgestusteenistuse AS turvatöötaja Valeera Mannineniga peksis kahte kinnipeetud meest jalgade, põlve, rusikate ja taskulambiga. Peksmise käigus panid Manninen ja Sieberk kannatanutele käerauad, aheldasid ühe meestest teadvusetuna käeraudadega seina külge ning alandasid neid, tehes läbipekstud meestest oma mobiiltelefonidega pilte.

Sieberki osas lahendati kohtuasi kokkuleppemenetluses.

Mannineni osas taotles prokurör kriminaalmenetluse lõpetamist, kuna võrreldes Kaido Sieberkiga on Valeera Mannineni süü oluliselt väiksem, Valeera Manninen on varem kohtu poolt karistamata, ta on teinud oma järeldused ja kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi ning süüdistatava süü ei ole suur, samuti on alust arvata, et Manninen ei pane edaspidi toime uusi süütegusid. Manninen on nõus hüvitama kannatanutele kahju, mille osas on sõlmitud kokkulepe, mida võib lugeda leppimiseks ning Manninen on nõus tegema 6 kuu jooksul 120 tundi üldkasulikku tööd. Kohus asus seisukohale, et prokuröri esitatud taotlus on põhjendatud.

Otsuse kohta esitasid küsimusi ka TV3 “Seitsmesed uudised”.