Janne Andresoo on Rahvusraamatukogus töötanud alates 1994. aastast, teatas raamatukogu nõukogu.

Aastatel 1997– 2004 oli ta Rahvusraamatukogu peabibliograaf, 2004–2008 teadus- ja arenduskeskuse juhataja ning käesolevast aastast kogude osakonna juhataja ja peavarahoidja.

Janne Andresool on magistrikraad infoteaduse erialal ning ta õpib Tallinna ülikooli infoteaduste doktorantuuris. Ta on tunnustatud õppejõud ja raamatukogude valdkonna ekspert ning on juhtinud mitmeid erialaseid arendusprojekte.

Rahvusraamatukogu nõukogu tänab Tiiu Valmi raamatukogu edendamise ja eduka juhtimise eest. Tiiu Valm oli Rahvusraamatukogu peadirektor kaks ametiaega, aastatel 1998–2008.