„Täna võib öelda, et suur osa eelarveprojektidest vastab eelnevatele kokkulepetele, sealhulgas kõikide põhiseaduslike institutsioonide projektid, ning nendega saame eelarve koostamisel ka edasi minna, teatas rahandusministeerium.

Ülejäänud 7 projekti osas tuleb sisulise analüüsi alustamiseks ministeeriumitelt küsida täpsustusi ja täiendusi,” kommenteeris rahandusminister Ivari Padar.

Lisainfot tuleb tänase seisuga juurde küsida haridus- ja teadus-, justiits-, kaitse-, kultuuri-, majandus- ja kommunikatsiooni-, põllumajanduse ning siseministeeriumi osas. Nimetatud eelarveprojektid vajavad veel täpsustusi piirsummadesse arvestatud tegevuste, vajalike lisadokumentide või teisi eelarveprojekti osasid puudutavates küsimustes.

„2009. aasta eelarveprojektidele esitatud nõuete osas on toimunud sel aastal ka muudatusi. Nii oleme riigi palgasüsteemi läbipaistvamaks ja ühtlasemaks muutmiseks küsinud koos eelarveprojektidega ka järgmise aasta palgamääruseid. Ka selles osas on täna projektides veel puudujääke,” lisas rahandusminister.

Lisaks eelarveprojektile võis esitada eraldi taotluse nende lisavahendite vajaduse kohta, mis piirsummadesse ei mahtunud. Eelarveprojektidega esitatud lisataotluste täpsustatud kogumaht on tänase seisuga ligi 9 miljardit krooni.

„Lisaraha täpsustatud vajaduse ja selle katteks väljapakutud võimalused tulevad arutlusele ministritevahelistel läbirääkimistel ning valitsuskabineti aruteludel augusti lõpus ja septembri alguses,” lausus Ivari Padar. „Selge on see, et me peame kulude planeerimisel lähtuma eelarve tuluvõimalustest ning lisaraha leidmiseks tuleb igal ministril esitada ka omapoolsed ettepanekud.”

Rahandusministeerium asus täna esitatud eelarveprojekte sisuliselt analüüsima ning ministeeriumide ja asutustega projekte täpsustama. 25. augustil avaldatakse rahandusministeeriumi majandusprognoos, mis määrab järgmise aasta eelarve mahu ning on aluseks ministritevahelistele eelarveläbirääkimisteks.

2009. aasta eelarveprojektide koostamise ja esitamise aluseks on valitsuskabineti otsused ning riigieelarve seadusest tulenevalt rahandusministri määrus. Määruse kohaselt tuli ministeeriumidel, riigikantseleil ja põhiseaduslikel institutsioonidel esitada oma eelarved määruse lisas toodud piirsumma raamides.

2009. aasta eelarve eelnõu peab valitsus esitama riigikogule hiljemalt septembri lõpuks.