Seni Soomes seitse raamatut välja andnud Johan Bäckman otsib praegu Eestist raamatule “Pronkssõdur” kirjastajat. Raamat käsitleb autori sõnul aprillimässu, pronkssõduriga seostuvat ning Soome ja Eesti “salastatud” ajalugu, kirjutab Eesti Päevaleht Online.

“Raamatust selgub, et Eesti vaatab vastu kokkuvarisemisele ja Eestil on ees kõige rohkem kümme aastat iseseisva riigina,” kirjeldas Bäckman raamatut. “Minu seisukoht on, et monumendi hävitamine oli Eesti ajaloo lõppdaatumiks.”

Lisaks väidab Bäckman, et peaaegu kõige Eestis juhtunu eest vastutab ka Soome.

Autori sõnul on raamatu paksuseks 300 lehekülge. “Raamat on mõeldud kõigile Soome ja Eesti intellektuaalidele, poliitikutele, ajakirjanikele ja õpilastele,” arvab Bäckman.

Bäckman sooviks raamatut avaldada septembris, mis on tema sõnul Anniversary of the Liberation of Tallinn (Tallinna vabastamise aastapäev). 22. septembril 1944 vallutas punavägi Tallinna.

Johan Bäckman on riigiteaduste ja kriminoloogia dotsent Turu ja Joensuu ülikoolis ning õigussotsioloogia dotsent Helsingi ülikoolis. Seni on ta kirjutanud Venemaast ja selle organiseeritud kuritegevusest.

Lõpetanud Helsingi ülikooli riigiteaduste magistrina 1998. aastal. 2006. aastal omandas samas koolis Venemaa ja Eesti organiseeritud kuritegevust analüüsinud uurimusega doktorikraadi.

Wikipedia andmetel elas Bäckma aastatel 1995-2005 Peterburis.