Konverentsil “Kümme aastat iseseisvuse taastamisest” osaleb ka mitu president Lennart Meri kutsel Eestis viibivat inimest, kel on samuti oma ajalooline panus meie taasiseseisvumisse, teatas riigikogu keskfraktsiooni nõunik BNS-ile.

Mitu Eesti, Venemaa ja Läti tuntud ühiskonnategelast analüüsib kümmet aastat riiklikku iseseisvust Balti riikides ja Venemaa lähiajalugu pärast Nõukogude Liidu lagunemist.

Väliskülalistest esinevad ettekandega 1991. aastal Nõukogude Liidu presidendi Mihhail Gorbatšovi nõuniku ja presidendinõukogu liikmena töötanud Aleksandr Jakovlev, Venemaa välisministri endine esimene asetäitja Fjodor Šelov-Kovedjajev, Läti parlamendi endine asespiiker Dainis Ivans, Läti endine riigiminister Janis Dinevics ning Läti Rahvarinde muuseumi direktrissina töötav Meldra Usenko.

Konverentsi avab Keskerakonna esimees Edgar Savisaar. Jakovlev teeb ettekande teemal “Augustiputš — kuidas see toimus?”, Šelov-Kovedjajev teemal “Venemaa ja Eesti — kümme aastat iseseisvust”, Ivansi ettekande teema on “Läti seim augustis 1991. aastal”, Dinevicsil on teemaks “Augustiputš jälgituna Stockholmist” ja Usenkol “Läti ja Eesti kümme aastat iseseisvust — pilk tulevikku”. Keskerakonna ajaloolasest peasekretär Küllo Arjakas räägib teemal “1918. aasta ja 1991. aasta — võrdlusi ja paralleele”.