Kaitseministri ülesandeid täitev välisminister Urmas Paet allkirjastas kaitseministri määruse, millega kutsutakse 2009. aasta 2. veebruari ja 16. novembri vahelisel ajal õppekogunemistele 3615 reservväelast. Lisaks kehtestatakse vabatahtlike reservväelaste (Eesti Reservohvitseride Kogu ja Kaitseliidu liikmed) üldarvuks 320, teatas Delfile kaitseministeeriumi pressiesindaja.

Suurimaks reservõppekogunemisele kutsutavaks üksuseks on 2009. aasta juunis teenistusse tulev jalaväepataljon, mille koosseisus on üle tuhande kaitseväelase. Lisaks sellele jalaväepataljonile kutsutakse aasta jooksul õppekogunemistele hulgaliselt väiksemaid, peamiselt kompaniisuuruseid jalaväe-, side-, logistika-, tankitõrje-, pioneeri-, sõjaväepolitsei ja muid üksuseid.

„Kaitseväes ja Kaitseliidus käib praegu tõsine tegevus riigi kaitsevõimekuse kiireks ja oluliseks tõstmiseks,” sõnas kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots. ”Õppekogunemistele kutsutakse nii palju reservväelasi just selleks, et oluliselt tõsta ja tagada reservarmee sõjalist võimekust.”

Õppekogunemiste käigus harjutavad kaitseväe sõjaaja üksused koostööd ning tegevusi nii üksikvõitleja kui ka allüksuse tasandil, samuti aitavad õppekogunemised aastaid tagasi ajateenistuse läbinutel värskendada oma sõjalisi oskusi.

Reservväelasele makstakse õppekogunemisest osavõtu aja eest tema ametikohale vastavat kaadrikaitseväelase palgataseme keskmist palka ja auastmetasu.