Major Kinnuneni autasustati NATO eriteenete medaliga teenistuse eest Eesti jalaväekompanii Estcoy-5 ülemana Afganistani lõunaprovintsis Helmandis NATO rahvusvaheliste julgeolekutagamisjõudude ISAF koosseisus 2008. aasta esimesel poolel, teatas Delfile kaitsejõudude peastaap.

Eriteenete medaliga autasustatakse NATO operatsioonidel osalenud kaitseväelasi, kes on üles näidanud nõutavast oluliselt suuremat initsiatiivi ja pühendumust ning kelle panus on olnud oluline nii nende kaasvõitlejate kui NATO jaoks tervikuna.

NATO eriteenete medalit antakse välja alates 2003. aastast kaks korda aastas. Koos major Kinnuneniga sai sel kevadel medali 45 NATO riikide kaitseväelast operatsioonidelt Afganistanis, Kosovos, Iraagis, Sudaanis ja Vahemerel. NATO eriteenete medalite kandidaadid kiidab heaks NATO peasekretär.

Major Kinnunen teenib kaitseväes alates 1994. aastast. Ta on osalenud kompaniiülemana välismissioonil Bosnia-Hertsegoviinas, rühmaülemana Iraagis ja kompaniiülemana Afganistanis. Alates 2008. aasta juunist on major Kinnunen määratud maaväe staabi jalaväeinspektori ametikohale.