Leedu Seim võttis seaduse paranduse vastu juba 17. juunil ning selle jõustumiseks on lisaks president Adamkuse allakirjale vajalik ka seaduse avaldamine pressis. Tõenäoliselt toimub see järgmisel nädalal, teatab infoagentuur Interfax.

Uuendatud koosolekuseadus keelab muu hulgas Kolmanda Reichi, Nõukogude Liidu ja Leedu NSV lippude ning vappide kasutamise miitingutel. Keelu alla pandi ka natslik haakrist, nõukogude sirp ja vasar ning punatäht.

Avalikel massiüritustel on keelatud ka Kolmanda Reichi, Nõukogude Liidu ja Leedu NSV hümnide esitamine, sest vastavalt seadusele võidakse seda tõlgendada kui „okupatsioonirežiimide propageerimist”.

Leedu Seimi otsus keelata natslik ja nõukogude sümboolika tõi endaga kaasa mitme Vene poliitiku negatiivse reaktsiooni. Nende arvates võrdsustab see seadus Nõukogude Liidu ja Kolmanda Reichi ning nimetasid sellist võrdsustamist lubamatuks.

Lätis kehtib keeld nõukogude sümboolikale juba 1990-ndate aastate algusest, kuid seda paraku ei järgita väga karmilt.

Eesti võimud kavatsesid 2007. aasta algul analoogse seaduse vastu võtta, kuid pärast pronkssõduri üleviimisega tekkinud skandaali loobusid oma ideest.