Kiirlaene oli võetud ajavahemikul 22.veebruar kuni 27. mai erinevalt laenuettevõtetelt, teatas Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja.

Selgus, et usaldav naine (s 1959) oli andnud oma mobiiltelefoni ja internetipanga koodikaardi sõbrannale kasutada, sest endal parasjagu neid vaja ei läinud. Liigne usaldus maksis aga kurjalt kätte ja abi tuli otsida politseist.

Politsei alustas kriminaalmenetlust KarS §209 tunnustel, mis käsitleb kelmust. Käesolevaks ajaks on välja selgitatud, et tema arvelduskontol kajastuvad praktiliselt kõik Eesti Vabariigis registreeritud krediidiettevõtete poolt antavad väikelaenud.

Esialgselt on raha laekunud kannatanu arvelduskontole ja seejärel sealt edasi praktiliselt kohe kantud edasi erinevatele arvelduskontodele. Kannatanu ei teadnud poole aasta jooksul tema teadmata toimunud tehingutest midagi. Eeluurimist juhib Lääne ringkonnaprokuratuur. Kohtus süüdimõistmise korral karistatakse sellise teo eest rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Politsei tuletab meelde, et ettevaatus ei ole kunagi liiast ja tagantjärele tarkusest pole abi. Enne kui kellelegi oma telefoni või pangakaarte kasutada anda, tasub mõelda, mis sellega kaasneda võib.