„Viimastel nädalatel on Vene meedias kirgi kütnud Eestis sõjakuritegude eest kohtu all olev Nõukogude armee veteran Arnold Meri,“ kirjutas parteisse Õiglane Venemaa kuuluv Ponomarev, vahendab Eesti Päevaleht Online.

„Arvestades seda, millise ulatusega sõjakuritegudes süüdistatava Meri protsessi kajastatakse tundub, et Venemaal on siseriiklikud probleemid nagu näiteks pead tõstev neonatsism ning vanuritele mõeldud elukohtade vähesus, ühtäkki otsa saanud,“ lisas ta.

Ponomarev leiab, et Kremli ning selle kontrolli all oleva meedia jaoks on muidugi märksa kergem kritiseerida teisi riike kui Venemaad ennast. „Palju mugavam on võidelda kujutletava vaenlasega, kui vastanduda tõeliste ühiskonda varitsevate ohtudega,“ arvas ta.

Duumasaadiku hinnangul ei huvita Meri käekäik vaatamata ulatuslikule meediakajastusele poliitikuid ega ajakirjandust.

“Kui palju Ühtne Venemaa kogus toetust sellega, et andis Pihkva ning Altai tänavatele Meri nime?” küsib Ponomarev.

Eesti poliitikud seevastu manipuleerivad Meri protsessi teemaga, et oleks võimalik marginaliseerida opositsioonilisi moodustisi. Samuti üritatakse provotseerida Venemaad mingisugusele vastureaktsioonile, mis kutsuks omakorda esile Euroopa Liidu välja astumise Eesti kaitseks, leiab Ponomarev.

“Nii Eesti kui Vene pool peaksid oma käitumist häbenema. Nad on Meri protsessi küüniliselt ära kasutanud,” arvab duumasaadik ning lisab, et mõlemad pooled peaksid PR-edu asemel mõtlema miljonitele venelastele ja eestlastele, kes Teises maailmasõjas ning selle järgsel ajal hukkusid.

Moscow Times’is sai sõna ka riigikogu Euroopa Liidu komisjoni esimees Marko Mihkelson.

„Paraku näitab Meri protsessi kajastamine seda kui tõekartlik ning kallutatud Venemaa meediamaastik tänasel päeval on. Loomulikult pole kusagil kajastatud, et Meri süüdistatakse küüditamise läbi viimises ning sealjuures lähtutakse nii Eesti kui ka rahvusvahelisest seadusandlusest,“ kirjutas Mihkelson.

„Ma olen veendunud, et paljud venelased on II maailmasõja tulemuste hindamisel Venemaa praegusest valitsevast eliidist teadlikumad ning oma arvamustes tasakaalukamad,“ lisas ta.