Uurimusest selgub, et ligi neljandik Vene kodanikest peab kõige sõbralikumaks riigiks Hiina Rahvavabariiki (23 protsenti). Talle järgnevad Saksamaa (17 protsenti) ja Valgevene (14 protsenti).

Kõige vaenulikumaks riigiks peavad venemaalased võrdselt Ameerika Ühendriike ja Gruusiat, mõlemad said 25 protsenti, neist jääb veidi maha Ukraina 21 protsendiga. Tasub märkida, et 9 protsenti vastanutest pidas USA-d sõbraks.

Balti riikidest peeti kõige vaenulikumaks Eestit (5 protsenti), talle järgnesid Läti (3 protsenti) ja Leedu (2 protsenti).

Ligi pooled küsitletutest, 44-45 protsenti, ei osanud küsimustele „Milliste riikidega on meil kõige sõbralikumad/vaenulikumad suhted välja kujunenud?” vastata.

Avaliku arvamuse uurimise keskuse küsitles 1600 inimest, kes elavad 46 Venemaa regiooni 153 asulas. Küsitluse statistiline viga ei ületa 3,4 protsenti.