„Tavaliselt niisugustel puhkudel — ma ei räägi konkreetselt Venemaast — kui vahetub president, siis seda kasutatakse ka ära uue lehekülje pööramiseks välissuhtluses,” ütles Ansip valitsuse pressikonverentsil.

„Oleks igati ratsionaalne, kui Venemaa suhted Lääne-Euroopa riikidega ja Balti riikidega oleksid märksa paremad kui nad praegu on. Kui majandussuhted oleksid pelgalt majandusalustel ja mitte poliitiliselt mõjutatud,” lisas Ansip.