Langi sõnul teatas Tallinna linnavalitsus, et ei pea võimalikuks ümberasujate vara tagastamise avalduste menetlemist enne seadusandja poolt heaks kiidetud täiendava õigusregulatsiooni kehtestamist ja valitsuse poolsete rakendusaktide kehtestamist, teatas justiitsministeerium.

„Justiitsministeerium on seisukohal, et selline tegevus on otseses vastuolus riigikohtu otsusega,“ ütles Lang. „Samuti ei ole selge, millist täiendavat õigusregulatsiooni Tallinna linnavalitsus soovib.“

Lang rõhutas, et kehtivas õiguses pole ühtegi sätet, mis seaks vara tagastamise avalduse lahendamise sõltuvusse isiku ümberasuja seisundist. „Samuti tuleb läbi vaadata kõik omandireformi käigus esitatud avaldused, mis jäeti rahuldamata või läbi vaatamata omandireformi seaduse § 7 lõige 3 kehtivuse tõttu, mida riigikohus oma otsuses käsitles,“ sõnas minister.

Ka ei saa justiitsministri hinnangul välistada vara tagastamist ja kompenseerimist ainult sellel alusel, et isik loeti Saksamaale saabumisel kuuluvaks sellisesse „väärtusgruppi“, millesse kuulujatele oli hüvitis ette nähtud.

„Kokkuvõttes väljendab justiitsministeerium kahetsust, et Tallinna linn keeldub riigikohtu otsuste täitmisest ja nõuab seadusandjalt ja vabariigi valitsuselt endale meelepärase õigusliku regulatsiooni kehtestamist,“ teatas Lang.