Venemaa välisministeeriumi koduleheküljel avaldatud teates märgitakse, et kogu vastutus pingete eskaleerumise eest Gruusia-Abhaasia konflikti piirkonnas lasub Tbilisil.

„Uute Gruusia luureotstarbeliste lennuaparaatide ilmumine keelatud tsooni Abhaasia kohal ja nende seaduspärane hävitamine näitab täiesti selgelt, et Tbilisi on ignoreerinud meie korduvaid hoiatusi 1994. aasta Moskva kokkuleppe rikkumise ohtlikkusest Gruusia poolt,” seisab teates.

14. mail 1994 sõlmiti Moskvas kokkulepe tulevahetuse kohta Gruusia ja Abhaasia vahel, mis on kooskõlas ka sama aasta aprillis vastuvõetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1808.

„Kasutades oma avantüüre mehitamata luurelennukitega ja kiirendades sõjalisi ettevalmistusi konfliktipiirkondade lähistel, on Tbilisi võimud astunud teadlikule pingete suurendamise teele kogu regioonis. Kogu vastutus selle kursi tagajärgede eest lasub Gruusia poolel,” lisab Vene välisministeerium.

Tunnustamata Abhaasia võimud teatasid eile, et on allatulistanud kaks Gruusiale kuuluvat luureaparaati ning, et ühe lennumasina rusud on juba leitud. Gruusia on selle info ümberlükanud.

Tegemist on juba neljanda luuremasina allatulistamisega Abhaasia kohal viimasel ajal. Esimene lasti alla 18. märtsil, teine 20. aprillil. Tbilisi teatel tulistas selle alla Vene õhujõudude hävitaja MiG-29.

Moskva süüdistas vastuseks Gruusiat sõjalise sissetungi ettevalmistamises Abhaasiasse ning suurendas oma rahuvalvajate arvu konfliktitsoonis.