Kuna ruumid olid möbleeritud ja seal töötasid inimesed, tegi linn hotelli omanikule OÜ-le Bluewater ettepaneku ruumid vabatahtlikult mööblist ise nelja päeva jooksul vabastada (s.o 21. aprilliks 2008), teatas linnavalitsuse pressiesindaja.

Bluewater OÜ juristile Rauno Aaslaidile anti üle Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna täitekorraldus asendustäitmise ellu viimiseks. Üleandmisest koostati protokoll, mille Bluewateri ning linnavalitsuse esindajad ühiselt allkirjastasid.

21. aprillil jätkatakse lammutustöödega. Kõik lammutusega seotud kulud nõutakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse alusel sisse hoone omanikult, Bluewater OÜ-lt, kinnitab Pärnu linnavalitsus.

Kui linnavalitsuse esindajad hommikul hotelli juurde saabusid, oli see omaniku palgatud turvameeste valverõngas, kes ei lubanud ametnikke paarkümmend minutit hoonesse.