Kunstnike liidu volikogu kogunes eile oma liikmete nõudmisel, et arutada Vabaduse väljakule rajatava monumendi praegust seisu. Leiti, et valminud lahendus on esteetiliselt ebaprofessionaalne ja mastaabilt üledimensioneeritud ning selle tehnilise teostuse õnnestumine kaheldav.

Eesti Kunstnike Liit ühineb Eesti Kunstiakadeemia üleskutsega Eesti Vabariigi valitsusele arvestada riigile oluliste otsuste langetamisel professionaalide arvamusega ning soovitab veelkord kaaluda Vabadussõja võidusamba lahenduse sobivust praegusse aega ja Vabaduse väljaku linnaruumi.

EKL volikogu kutsub üles korraldama uut konkurssi, saamaks Eesti Vabariigi esindusväljakule väärikas ja meie ideaale ja püüdlusi adekvaatselt tähistav monument.