Põhja prefektuur soovitas selle korraldada mujal, teatas prefektuuri pressiesindaja.

Roman Elfimov teavitas Tallinna linnakantseleid oma plaanist korraldada 29. oktoobril avalik koosolek Tõnismäe haljasalal.

Põhja prefektuur keelustas antud koosoleku, kuna sellega võib kaasneda oht avalikule korrale ja inimeste turvalisusele.

Politsei tegi korraldajale ettepaneku avalik koosolek läbi viia mujal, näiteks Filtri tee kalmistul.

Politsei tutvustas esildist ka korraldajale, kes esildisega tutvumise kohta allkirja andmisest keeldus.