Kose vallamajas toimuvale seminarile oodatakse kõigi Kose vallas alkoholi müügiga tegelevate ettevõtete esindajad. Osalemine on kohustuslik nendele äriühingutele, kelle suhtes tegi Ida-Harju politseiosakond esildised alkoholi jaemüügi õiguse kustutamise kaalumiseks, teatas Põhja Politseiprefektuur.

Põhja prefektuuri Ida-Harju politseiosakonna juhi, komissar Veiko Randlaine sõnul on diskussioon ettevõtjatega hea võimalus alkoholimüügiga seotud probleeme lahendada.

“Meie eesmärk on teha alkohol alaealistele võimalikult raskesti kättesaadavaks. Üks võimalus selle eesmärgi saavutamiseks, on teadvustada ettevõtjatele nende rolli ja vastutust alkoholi käitlemisel,” rääkis komissar. Randlaine kinnitusel ootab politsei ka ettevõtjatepoolset tagasisidet valdkonnaga seotud probleemide kohta, et edaspidi neile koos lahendus leida.

Koosolekul esinevad ettekannetega Ida-Harju politseiosakonna juht Veiko Randlaine, juhtivkonstaabel Tiiu Kärner ning vallavanem Vello Jõgisoo.