Riigikohtu halduskolleegium tühistas alama astme kohtute otsused, milles PRIA-le jäi õigus nõuda talult tagasi kokku 553 000 krooni 2004. aastal makstud ühtse pindala, ebasoodsamate alade ja mahepõllumajandusliku tootmise toetust.

Seepärast oligi kaks ja pool aastat tagasi kohtus oma õigusi nõudma asunud Metsa Johani talu peremees Andrus Sepp üllatunud, kui nägi pärast riigikohtu 19. septembri otsust väljavõtet PRIA peadirektori 20. ja 21. septembril tehtud käskkirjadest.

“Riigikohtu otsuste resolutsioonis on selge sõnaga öeldud, et tühistada tuleb PRIA peadirektori 1. detsembri ja 19. detsembri 2005. aasta käskkirja vastavad alapunktid, millega ei määratud talule soovitud toetust,” ütles Sepp.

Ametnikud said aga riigikohtust aru nii, et neil tuleb teha uus otsus, kus selgitatakse Sepale paremini, miks ei määratud talle 2005. aastal toetust ja küsitakse juba makstud toetus tagasi. PRIA pressinõuniku Taavi Linnamäe sõnul kaasati uue otsuse tegemiseks täiendavad kontrollid ja eksperdid, et põhjendada oma otsust Sepale arusaadavamalt ja põhjalikumalt.

“Riigikohus tühistas Metsa Johani talult toetuse tagasinõudmise. 2004. aastal talule makstud toetus jääb Metsa Johani talule alles, sest riigikohus leidis, et toetus nõuti tagasi seadusvastaselt,” selgitas aga otsust riigikohtu pressiesindaja Eveli Kuklane.

Ta lisas, et riigikohtu otsuse järgi peab PRIA uuesti läbi vaatama ka Metsa Johani talu 2005. aastal esitatud toetustaotluse, sest taotluse rahuldamata jätmist pole põhjendatud.

Taavi Linnamäe sõnul oli riigikohtu esindaja edastatud otsuse tõlgendus ameti ja ministeeriumi juristidele üllatav. “Kui see tõesti on riigikohtu ametlik seisukoht, siis me peame vastavad otsused selles valguses üle vaatama, sest riigikohtu otsused on PRIA-le täitmiseks. Pöördume kiiremas korras ka ise kohtu poole, saamaks neilt kinnitust sellisele otsuste tõlgendusele,” nentis Linnamäe.

Puudulikud nõuded

•• 2003. aastal pidid põllumehed põllumassiivide registri loomiseks deklareerima PRIA-s põllumajanduslikus kasutuses olevad maad.

•• 2004. aasta kevadel saatis PRIA registri alusel koostatud kaardid põllumeestele, et nad paneksid kirja heas põllumajanduslikus olukorras oleva maa EL-i toetuste taotlemiseks.

•• Põllumajandusministri määruses oli heas põllumajanduslikus olukorras oleva maana määratletud maa, kus karjatati loomi või niideti või külvati põllukultuure või hoiti musta kesa.

•• EL-i toetuste taotlusi võttis PRIA vastu kaardimaterjali alusel. 2004 kontrollis PRIA maade toetuskõlblikkust viie protsendi toetajate puhul.