Süüdistusakti kohaselt organiseerisid Öise Vahtkonna liidrid Linter, Reva ja Klenski koos Venemaa kremlimeelse noorteorganisatsiooni Naši Eesti juhi Mark Sirõkiga 26.–28. aprillini Tallinnas massilisi korratusi, millega kaasnesid rüüstamised, purustamised, süütamised ning vastuhakud võimuesindajatele, teatas Riigiprokuratuur.

„Süüdistatavate aktiivne tegevus massirahutuste korraldamiseks algas süüdistusakti kohaselt juba 2006. aasta keskel. Süüdistuse kohaselt on alust arvata, et Venemaalt saadi rahalist toetust ja ka nõuandeid korratuste organiseerimiseks. Näiteks paluti protestiaktsioonide toetuseks Venemaalt abi näiteks Georgi lintide muretsemisel,“ ütles menetlust juhtiv riigiprokurör Laura Vaik.

Kaitsepolitsei pidas Reva, Linteri ja Sirõki kinni öösel vastu 27. aprilli ning mehed võeti vahi alla 28. aprillil. Maksim Reva ja Dmitri Linter viibivad vahi all senini, Mark Sirõk vabastati vahi alt 13. juunil. Dimitri Klenski pole seoses massirahutuste organiseerimise kriminaalasjaga vahi all viibinud.

Rahutused kandusid 26. aprilli öösel Tõnismäelt edasi mujale Tallinna kesklinna, kus pandi toime suurel hulgal rüüstamisi, purustamisi ja süütamisi. Kokku esitasid rahandusministeeriumile avalduse rahutuste tõttu tekkinud kahjude hüvitamiseks kokku 311 ettevõtet, kellest 274 osas on kahjusid hüvitatud kokku rohkem kui 25 miljoni krooni ulatuses.

Aprilli lõpus toimunud massiliste korratuste ajal üle Eesti toimepandud kuritegude osas alustati kokku 69 kriminaalmenetlust. Neist suurem osa alustati avaliku korra raske rikkumise, võimuesindaja solvamise ja süüteo toimepanemise osas massilise korratuse ajal.