Kokku mitme tuhande lehekülje läbi vaatamisel ilmnes kaks seni tundmatut dokumenti, kirjutab Eesti Ekspress.

25. novembril 1988 toimus EKP Tartu rajoonikomitee konverents, millest võttis osa 374 kommunisti. Rajoonikomitee liikmete valimisel kogus Ansip 267 poolthäält ja osutus valituks. Samas võis kandidaatidele anda ka vastuhääli ning Ansip sai neid ülekaalukalt teistest rohkem — 107.

Konverentsile järgnes samal päeval rajoonikomitee pleenum. Nüüd asuti valima uut juhtkonda. Rajoonikomitee esimene sekretär Peep Tarre esitas teise sekretäri kandidaadiks Ansipi.

Mõte Ansipi kandideerimisest oli sündinud 16. augustil rajoonikomitee organiseerimisosakonna töötajate ja parteisekretäride nõupidamisel. Idee käis välja Koosa sovhoosi parteisekretär Rein Salumets.

Ansip vastas talle tehtud ettepanekule nii: „Oma edaspidised plaanid olen sidunud majandustööga. Samas ei pea ma õigeks keelduda kandideerimast, kui kommunistid leiavad mu parteitööl vajalikuma olevat kui majandustööl. Praegune parteitöö mulle meeldib.”

Niisiis oli Ansip rajoonikomitee ametlik kandidaat teise sekretäri kohale. Nüüd juhtus pleenumil midagi ootamatut…

Loe edasi Eesti Ekspressist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid