Ainsaks registreeritud sõidukiks on Raskil 1985. aasta mootorpaat Progress. Väärtpaberitest kuulub Raskile 50 protsenti advokaadibüroo Teder & Rask aktsitatest, 300 Hansapanga aktsiat nominaalhinnaga 10 krooni, Balti Kasvufondi 914 osakut ning 30 000 EVP-krooni.

Samas on Raski Hansapangalt võetud laenu 860 000 krooni, eraisiku kasuks on Rask andnud 650 000 krooni ulatuses hüpoteegi Padise valla kinnistule.