Heakskiidu saanud eelnõu kohaselt eraldatakse valitsuse reservi vahenditest kultuuriministeeriumile 4,1 miljonit krooni Eesti rahvusringhäälingu venekeelse info- ja meelelahutusportaali Novosti 24 käivitamisega seotud kulude finantseerimiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Aprillisündmustest tingituna käivitas Eesti Televisioon 7. mail venekeelse infoportaali Novosti 24, kuna tekkis vajadus pakkuda objektiivset informatsiooni Eestis ja maailmas toimuvatest sündmustest siinsele venekeelsele elanikkonnale.