51 protsenti eestlastest ja 91 protsenti mitte-eestlastest toetaks eestikeelsete saadete näitamisel venekeelsete subtiitrite lisamist, kirjutab EPL Online.

Samas on nii eestlased kui ka venelased skeptilised riigikogu aseesimehe Kristiina Ojulandi poolt välja käidud idee suhtes, millega keelataks juurdepääs Venemaa satelliitkanalite levikule Eestisse.

Kõige usaldusväärsemaks meediakanaliks peavad sama uuringu järgi eestlased ETV-d ja eestikeelseid ajalehti, mitte-eestlased PBK-d ja Eesti Raadio venekeelseid saateid. Kõiki vastajaid arvesse võttes olid usaldusväärseimad meediakanalid ETV ja Raadio 4, näitas Tartu Ülikooli teadlaste ja uuringufirma Saar Poll poolt korraldatud 1487 vastajaga küsitlus.