Uuendatud XXL.EE portal pakub üle 8000 kategoriseeritud ja valitud viite erinevatele Eesti kodulehekülgedele, uudiseid koos temaatiliste arhiividega ning meelelahutuslikku infot.

Internetivärava väljatöötamisse on XXL.EE kaasanud Soome portaliarendaja Infopiste OY.