OÜ Tivoli Tuur juhataja Lauri Viikna ütles, et tema firma vastu lähemal ajal esitatavad hagid ei ole juriidiliselt korrektsed, sest Tivoli Tuur OÜ tegeleb ürituste korraldamise, toitlustamise, kaubanduse, programmi ja reklaamiga, kuid pileteid müüb ja karusselliteenust osutab Eestis ITV Heby, kes on ka maksukohuslane, kirjutab Virumaa Teataja.

Üheksatteist kannatanut esindav vandeadvokaat Küllike Namm rääkis, et Tivoli Tuur ei ole ühelegi pretensioonile vastanud ega tõestanud, et need on põhjendamata. Samuti pole advokaat näinud pabereid, mis annaksid aluse esitada hagi teise ettevõtte vastu.

“Nõuet ei saa esitada ainult Lauri Viikna ütluste põhjal, et keegi kolmas vastutab tekkinud kahjude eest, samal ajal kui olemasolevate dokumentaalsete tõendite alusel on põhjust esitada nõue OÜ Tivoli Tuur vastu,” lausus Namm, kes teatas OÜ Tivoli Tuur esindavale advokaadibüroole, et kannatanutel ei ole midagi ka selle vastu, kui neile tekitatud kahju hüvitab keegi kolmas, näiteks ITV Heby.

Nammi sõnul oli Tivoli Tuuri kinnistule hüpoteegi seadmine vajalik kannatanute huvide kaitsmiseks. “Kohtuasi ei kesta päevi, see võib kesta isegi aastaid. On vaja tagatist, mille arvelt rahuldada minu klientide kahjunõuded.”

“Kinnistu on liisinguga ostetud. See pole veel isegi meie omandis. Täna on kinnistu väärtus kaugel sellest, mida advokaadi kliendid nõuavad,” vastas Viikna ja lisas, et nüüd peavad advokaatide kliendid ise raha välja andma.

“Kannatanute esindajad teevad karuteene eelkõige oma klientidele. Kas tõesti ei suuda siis niipalju enam kannatada, et ootaks veel selle kuu lõpuni, mil peaksid selguma ekspertiiside tulemused ja valmima politsei hinnang selle kohta, kes oli süüdi ja mis juhtus. Enne asjaolude selginemist on väga tobe hakata rahaga vehkima. Pärast tuleb kõik asjad ümber muuta,” andis Viikna omapoolse hinnangu. Ta lisas, et kui enne oldi valmis maha istuma ja kokku leppima, siis järelikult nüüd on see välistatud.

“Kui Tivoli Tuur pakub mingisuguse summa, mis minu kliente rahuldab, lõpetame need vaidlused rahumeelselt,” on Küllike Namm jätkuvalt leppeks valmis. Kuid olukorras, kus kannatanutele sisuliselt ei vastata, kahjusid ei hüvitata ja neil on teada ainult OÜ Tivoli Tuuri juhi ajakirjanduses avaldatud suulised väited, et keegi teine peale OÜ Tivoli Tuur peab kahjud hüvitama, ei pea kannatanute advokaat otstarbekaks lõputult oodata ja loota sellele, et keegi asub kahjusid vabatahtlikult hüvitama.