Kehtima jääb Harju maavanem Värner Lootsmanni korralduse punkt, mis tähendab alkoholimüügi piirangut 31. mail kella 20:00-st kuni 2. juunil kella 08:00-ni seoses lastekaitsepäevaga, 29. juunil kella 20:00-st kuni 02. juulil kella 08:00-ni seoses noorte laulu- ja tantsupeoga ja 31. augustil kella 20:00-st kuni 3. septembril kella 08:00-ni seoses kooliaasta algusega, teatas regionaalministri pressinõunik.

“Antud juhul on tarvis täpsustada, mis on riikliku alkoholipoliitika, mis maavanema, ja mis kohaliku omavalituse pädevus. Vaidlustamisele ei kuulu maavanem Lootsmanni otsus piirata alkoholimüük lastekaitsepäeval, koolinoorte laulupeo ajaks ja esimesel koolipäeval,” kommenteeris regionaalminister Vallo Reimaa peatamise otsust.

Korralduse kehtivuse peatumise ajal hinnatakse veel keelu proportsionaalsust ja selle kehtestamise aluseks olnud taotlusi ning analüüse.

Harju maavanem Värner Lootsmann peatas oma korraldusega ajutiselt alkohoolsete jookide jaemüügi 31. maist kuni 3. septembrini kõikides Harjumaal asuvates kauplustes ja rändkauplustes õhtuti peale kaheksat.

Kõikide alkohoolsete jookide jaemüügi õigus on ajutiselt peatatud 1. juunist kuni 2. septembrini igal päeva õhtul kella 20-st kuni järgmise päeva hommikul kella 8-ni.

Täiendavalt rakendub alkoholimüügi keeld 31. mai õhtust kella 20-st kuni 2. juuni hommikuni kella 8-ni seoses lastekaitsepäevaga, 29. juunil kella 20.00-st kuni 2. juulil kella 8.00-ni seoses noorte laulu ja tantsupeoga ning 31. augustil kella 18-st kuni 3. septembrini kella 8-ni seoses kooliaasta algusega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid