Maetute asendi ja hauamanuste võrdlemine olemasoleva ajaloolise fotomaterjaliga võimaldab pidada Tõnismäel ekshumeeritud säilmeid identseteks 1945. aastal sealsamas maetutega, teatas välisministeeriumi pressitalitus.

Seega on olemas piisav alus eeldada, et Tõnismäele maetud isikud kuulusid nende, välisministeeriumi tellimusel 2006. aastal valminud ajaloolise õiendi andmetel 1945. aastal Tõnismäele maetud 12 isiku hulka, kelle kohta on samas õiendis ära toodud 14 enimtõenäolist nime.

Vene Föderatsiooni suursaatkonnale Tallinnas on üle antud kõigi 12 isiku DNA profiilid.

Kohtuarstliku Ekspertiisi Büroole ei ole tänaks laekunud ühtegi tuvastamise soovi võimalikelt omastelt Eestis. Välisministeerium on palunud Vene Föderatsiooni saatkonnal informeerida Eesti poolt võimalikest lähisugulastest Venemaal hiljemalt 7. juuniks.

Ühtegi konkreetset lähisugulase avaldust ei ole tänaseks laekunud ka Eesti Punasesse Risti. Samas on Eesti Punasel Ristil olnud kontakt kahe oletatava lähisugulasega Arhangelskist.

Eesti Punane Rist on olnud kontaktis Vene ja Ukraina Punase Risti organisatsioonidega ning vahetanud nendega asjakohast informatsiooni.

Eesti on huvitatud ümbermaetavate isikute täpsest identifitseerimisest. Säilmete lõplikuks tuvastamiseks on vaja võrdlusmaterjali bioloogiliste lähisugulaste DNA proovide näol. Selleks soovib Eesti Venemaalt kahe lähisugulase DNA profiili ühe põrmu kohta. Eesti katab nende DNA profiilide võrdluse- ja kontrollanalüüsi kulud Eestis.

Samuti kaetakse Eestis elavate võimalike lähisugulaste asjakohased DNA proovide analüüside kulud Eestis. Eestis elavatel isikutel tuleb täpsema info saamiseks pöörduda Eesti Punasesse Risti.

Kogu infot Venemaal elavate lähisugulaste kohta ootab välisministeerium Vene Föderatsiooni Tallinna saatkonna kaudu.