Toetusmeeleavaldusel nimega “Me oleme üks! Vabad ja sõltumatud” avaldasid leedukad tugevat toetust Eestile ja eestlastele

Väljakul lehvisid Eesti, Läti ja Leedu lipud ning inimesed hoidsid üksteisel kätest kinni ja hüüdsid: “Eesti, Eesti, Eesti!”.

Vahetult enne meeleavalduse algust lõppes ka vihm.

Meeleavaldusel osalesid ka mõned parlamendiliikmed ning peaminister Gediminas Kirkilas. “Täna me teeme selge avalduse: meie riigid peavad hoolimata omavahelisest konkurentsist ühte hoidma,” ütles peaminister.

Selleks, et peaminister saaks osaleda toetusmiitingul lükkas Leedu seim edasi mõnede seaduseelnõude arutelu.

“Sündmused Eestis näitavad meile, et Balti regiooni julgeolekuprobleemid ei ole seni lahendatud ja need on omandanud teistsuguse, raskemini märgatava vormi. Kokkupõrked Tallinnas on tõsiseks ohumärgiks ja õppetunniks kõigi kolme Balti riigi tulevastele põlvedele.”